Formare%201.jpg

Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca – cod COR 325723 (autorizat de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor)

Durata cursului: 80 ore (26 ore pregatire teoretica si 54 ore pregatire practica)

Tip program: specializare

Agenda cursului include aspecte precum:

-prevederi legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-activitati de prevenire si protectie;

-informarea și instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-accidente de munca, boli profesionale si cercetarea lor;

-evacuarea si interventia in situatii de urgenta.

Competente dobandite:

-realizarea activitatilor de prevenire si protecție;

-stabilirea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca;

-stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca;

-criterii generale pentru evaluare a riscurilor;

-instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-prevenirea accidentelor de munca și a imbolnavirilor profesionale;

-participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca;

-verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-monitorizarea activitatilor de evacuare și interventie in situatii de urgenta.

Pregatire generală minima pentru inscrierea la programul de formare:

-studii in invatamant liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic.

Servant pompiercod COR 541104 (avizat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si autorizat de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala)

Tip program: specializare

Durata cursului: 160 ore (54 ore pregatire teoretica si ore 106 ore pregatire practica)

Agenda cursului include aspecte precum:

-efectuarea activitatilor de pregatire pentru interventie in situatii de urgenta;

-desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei in situatii de urgenta;

-executarea interventiei in situatii de urgenta;

-intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare;

-aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca;

-aplicarea normelor de protectie a mediului;

Competente dobandite:

-cunoasterea, ințelegerea, interpretarea si aplicarea legislatiei referitoare la securitatea si sanatatea in munca si verificarea/controlul respectarii prevederilor legale;

-organizarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie;

-stabilirea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

-stabilirea si monitorizarea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca;

-cunoasterea si aplicarea criteriilor generale pentru evaluare a riscurilor;

-monitorizarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective și individuale de protectie de catre lucratori;

-instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-prevenirea accidentelor de munca și a imbolnavirilor profesionale;

-participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca;

-monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta.

Pregatire generala minima pentru inscrierea la programul de formare:

-absolvent in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiințe agricole și silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licență, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – cod COR 315104 (avizat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si autorizat de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala)

Tip program: specializare

Durata cursului: 136 ore (118 ore pregatire teoretica si ore 18 ore pregatire practica)

Competente dobandite:

-acordarea asistentei tehnice de specialitate in situații critice;

-controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;

-elaborarea documentelor specifice activitatii de prevenire și stingere a incendiilor;

-instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;

-investigarea contextului producerii incendiilor;

-monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

-organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

-planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.

Pregatire generala minima pentru inscrierea la programul de formare:

-studii in invatamant liceal.

Autorizarea interna din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a electricienilor (prevăzută la art. 13, lit. i) din Legea nr. 319/2006; pct. 3.3.2.3. lit. a din Anexa nr. 1 la HG nr. 1146/2006)

Instruirea include aspecte precum:

-notiuni tehnice si de securitate in domeniul lucrului in instalatii electrice;

-notiuni in domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabile instalatiilor/echipamentelor de munca (masuri pentru prevenirea riscurilor electrice, scoaterea de sub tensiune a echipamentelor de munca, echipamente si mijloace de protectie impotriva riscului electric, etc.);

-procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate si de acordare a primului ajutor.

Pregatire generala minima pentru instruire/autorizare:

-calificare de electrician sau asimilat acestuia (electromecanic, electrotehnic, instalatii electrice in constructii).

Instruirea personalului privind acordarea masurilor de prim ajutor

Durata cursului: 6 ore

Agenda instruirii include aspecte precum:

-suportul vital de baza; particulatitati ale suportului vital de baza pediatric;

-evaluarea starii de constienta;

-obstructia cu un corp strain a cailor aeriene;

-urgente cardiovasculare (angina pectorala (cu sindromul coronarian acut); urgente hipertensive; socul anafilactic);

-urgente neurologice (aciccidentul vascular cerebral; criza epileptica; statusul epileptic)

Instruirea va fi adaptata si in functie de riscurile specifice de accidentare identificate in cadrul organizatiei.