• Autorizarea functionarii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca (HG 1425/2006 cap. 1, art. 3-10);

• Intocmirea documentatiei privind evaluarea riscurilor de accidente si imbolnavire profesionala (HG 1425/2006 art. 15(1) si ( 3));

• Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie (HG 1425/2006 art. 15 si art. 46 Anexa 7);

• Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca in functie de specificul activitatilor si locurilor de munca (HG 1425/2006 art. 15(3));

• Elaborare decizii specifice (comitet de securitate si sanatate in munca, persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca, etc.);

• Stabilirea atributilor si responsabilitatilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a criteriilor, conditiilor si numarului lucratorilor desemnati si a reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice (HG 1425/2006 art. 15(4), art. 20-22, art. 52-56);

• Elaborarea programului de instruire-testare a personalului la nivelul unitatii (HG 1425/2006 art. 15, alin. 8);

• Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca (HG 1425/2006 art. 83-100);

• Intocmirea de documentatii de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (HG 1425/2006 art. 15(6));

• Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (HG 1425/2006 art. 15(9));

• Analiza si evidența zonelor cu risc ridicat si specific (HG 1425/2006 art. 15(10), 101-107);

• Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de sanatate si securitate in munca (HG 1425/2006 art. 15(11), HG 971/2006);

• Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (HG 1425/2006 art. 15(12));

• Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare (HG 1425/2006 art. 15(13));

• Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor / control psihologic periodic (HG 1425/2006 art. 15(14));

• Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, a sistemelor de siguranta (HG 1425/2006 art. 15(16));

• Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora (HG 1425/2006 art. 15(17));

• Întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile (HG 1425/2006 art. 15(18));

• Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile / incercarile periodice sa fie efectuate de persoane competente (HG 1425/2006 art. 15(19), HG 1146/2006);

• Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie (HG 1425/2006 art. 15(20), HG 1048/2006);

• Participarea la cercetarea evenimentelor (HG 1425/2006 art. 15(22));

• Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate (HG 1425/2006 art. 15(24); Legea 319/2006 art. 12(1));

• Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor (HG 1425/2006 art. 15(25));

• Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie (HG 1425/2006 art. 15(26

• Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca (HG 1425/2006 art. 15(27));

• Actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare (HG 1425/2006 art. 15(28));

• Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini (HG 1425/2006 art. 15(30));

• Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati (HG 1425/2006 art. 15(31));

• Evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare (HG 1425/2006 art. 15(32), HG 1058/2006);

• Instruirea si informarea personalului in privinta aspectelor referitoare la securitate si sanatate in munca.