SSM%201.jpg

 • Autorizarea functionarii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca (HG 1425/2006 cap. 1, art. 3-10);
 • Intocmirea documentatiei privind evaluarea riscurilor de accidente si imbolnavire profesionala (HG 1425/2006 art. 15(1) si ( 3));
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie (HG 1425/2006 art. 15 si art. 46 Anexa 7);
 • Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca in functie de specificul activitatilor si locurilor de munca (HG 1425/2006 art. 15(3));
 • Elaborare decizii specifice (comitet de securitate si sanatate in munca, persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca, etc.);
 • Stabilirea atributilor si responsabilitatilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a criteriilor, conditiilor si numarului lucratorilor desemnati si a reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice (HG 1425/2006 art. 15(4), art. 20-22, art. 52-56);
 • Elaborarea programului de instruire-testare a personalului la nivelul unitatii (HG 1425/2006 art. 15, alin. 8);
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca (HG 1425/2006 art. 83-100);
 • Intocmirea de documentatii de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (HG 1425/2006 art. 15(6));
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (HG 1425/2006 art. 15(9));
 • Analiza si evidența zonelor cu risc ridicat si specific (HG 1425/2006 art. 15(10), 101-107);
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de sanatate si securitate in munca (HG 1425/2006 art. 15(11), HG 971/2006);
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (HG 1425/2006 art. 15(12));
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare (HG 1425/2006 art. 15(13));
 • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor / control psihologic periodic (HG 1425/2006 art. 15(14));
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, a sistemelor de siguranta (HG 1425/2006 art. 15(16));
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora (HG 1425/2006 art. 15(17));
 • Întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile (HG 1425/2006 art. 15(18));
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile / incercarile periodice sa fie efectuate de persoane competente (HG 1425/2006 art. 15(19), HG 1146/2006);
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie (HG 1425/2006 art. 15(20), HG 1048/2006);
 • Participarea la cercetarea evenimentelor (HG 1425/2006 art. 15(22));
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate (HG 1425/2006 art. 15(24); Legea 319/2006 art. 12(1));
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor (HG 1425/2006 art. 15(25));
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie (HG 1425/2006 art. 15(26));
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca (HG 1425/2006 art. 15(27));
 • Actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare (HG 1425/2006 art. 15(28));
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini (HG 1425/2006 art. 15(30));
 • Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati (HG 1425/2006 art. 15(31));
 • Evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare (HG 1425/2006 art. 15(32), HG 1058/2006).
 • Instruirea și informarea personalului în privința aspectelor referitoare la securitate și sănătate în muncă.