PSI%202.jpg

• Elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorilor economici (Legea 307/2006 art. 27(1), lit. a);

• Controlarea aplicarii normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific (Legea 307/2006 art. 27(1), lit. b);

• Propunerea includerii in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice (Legea 307/2006 art. 27(1), lit. c);

• Indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor si analizarea respectarii incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz (Legea 307/2006 art. 27(1), lit. d);

• Prezentarea conducerii operatorilor economici raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor (Legea 307/2006 art. 27(1), lit. e);

• Intocmirea dispozitiilor scrise, responsabilitatilor si modului de organizare pentru apararea impotriva incendiilor la operatorii economici, actualizarea lor ori de cate ori apar modificari si aducerea la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate (Legea 307/2006 art. 19, lit. a);

• Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu si asigurarea corelarii masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor (Legea 307/2006 art. 19, lit. b);

• Pregatirea documentatiei necesare in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu, prevazute de lege, si asigurarea respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora (Legea 307/2006 art. 19, lit. c);

• Intocmirea, actualizarea permanenta si transmiterea inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in cadrul activitatii sub orice forma (Legea 307/2006 art. 19, lit. f);

• Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiilor ce revin salariatilor la locurile de munca (Legea 307/2006 art. 19, lit. g, Ord. 163/2007 art. 23, 33);

• Verificarea salariatilor daca cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si verificarea respectarii acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea agentului economic (Legea 307/2006 art. 19, lit. h);

• Asigurarea constituirii, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare (Legea 307/2006 art. 19, lit. i);

• Pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta pentru interventie (Legea 307/2006 art. 19, lit. m);

• Completarea si transmiterea, in termen de 3 zile lucratoare, a raportului de interventie in urma izbucnirii si stingerii cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu (Legea 307/2006 art. 19, lit. p);

• Instruirea personalului agentilor economici in domeniul situatiilor de urgenta (Ord. 712/2005 cap. II, art. 6-44, Ord. 786/2005);

• Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca (Ord. 163/2007 art. 5, lit. d, sectiunea 4);

• Planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor (Ord. 163/2007 art. 5, lit. e);

• Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor (Ord. 163/2007 art. 5, lit. f);

• Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor (Ord. 163/2007 art. 5, lit. g);

• Planificarea interventiei salariatilor si a fortelor specializate, in caz de incendiu (Ord. 163/2007 art. 5, lit. k);

• Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea (Ord. 163/2007 art. 5, lit. l);

• Asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul etc (Ord. 163/2007 art. 5, lit. n);

• Organizarea si acordarea primului ajutor in caz de incendiu (Legea 307/2006) si dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare (Ord. 427/2002);

• Intocmirea planului de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic / institutiei (Legea 307/2006 art. 19, lit. b, Ord. 132/2007);

• Intocmirea fisei obiectivului si transmiterea unui exemplar din fisa obiectivului la inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta (Ord. 1474/2006 anexa 5);

• Intocmirea registrelor de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;

• Intocmirea registrelor pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

• Intocmirea si actualizarea planurilor de protectie impotriva incendiilor si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment:

a) plan de evacuare a persoanelor (realizate in forma grafica 100%);

b) plan de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c) plan de interventie, in vederea avizarii de către ISU. (Legea 307/2006, art. 19, lit. j);

• Organizarea de exercitii de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiilor, exercitii de interventie, efectuate cu sau fara forte operative ISU, si prezentarea concluzilor rezultate din efectuarea acestora;

• Intocmirea graficelor de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;

• Intocmirea programelor/planurilor cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

• Consultanta in domeniul situatiilor de urgenta.