Mediu%201_1.jpg

• Gestionarea legislatiei de mediu aplicabile in cadrul societatii;

• Identificarea obligatiilor de conformare cu cerintele legale (cerinte prevazute de legislatie si cerinte de reglementare ale partilor interesate) si propunerea de masuri/actiuni pentru respectarea/indeplinirea acestora;

• Solicitarea si obtinerea actelor de reglementare, conform prevederilor legale in vigoare;

• Raportarea catre autoritatea competenta pentru protectia mediului a rezultatelor automonitorizarii emisiilor poluante, cu respectarea termenelor stabilite, conform prevederilor actelor de reglementare;

• Urmarirea si asigurarea indeplinirii obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor;

• Identificarea si codificarea fiecarui tip de deseu la locul generarii si etichetarea, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv cu cea referitoare la substantele chimice, in cazul deseurilor periculoase;

• Intocmirea fisei de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

• Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si transmiterea catre autoritati a raportarilor solicitate de legislatia in vigoare;

• Verificarea periodic, a locurilor de pe amplasament unde se realizeaza generarea, stocarea temporara a deseurilor generate si inspectarea starii recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea potentialelor accidente;

• Coordonarea procesului de instruire specifica a salariatilor si a colaboratorilor in legatura cu obligatiile pe care le au in domeniul gestionarii deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare, etc.);

• Asigurarea documentelor solicitate in legislatie (formulare de transport, incarcare-descarcare, registre de evidenta etc.);

• Realizarea/participarea la audituri interne si propunerea spre aprobare a planului de prevenire si reducere a deseurilor;

• Asigurarea trasabilitatii deseurilor generate si valorificate;

• Identificarea contractorilor in domeniul deseurilor si verificarea autorizarii acestora pentru operatiunile si codurile de deseuri contractate;

• Intocmirea planurilor de prevenire a poluarilor accidentale/managementul situatiilor de urgenta de mediu (dupa caz).