RM%202.jpg

• Consultanta privind incheierea / modificarea / suspendarea / incetarea contractelor individuale de munca;

• Consultanta privind clauzele specifice cuprinse in contractul de munca;

• Elaborarea organigramei si a fiselor de post;

• Consultanta in elaborarea criteriilor de evaluare a performantei angajatilor;

• Intocmirea Regulamentului Intern sau consultanta la intocmirea acestuia;

• Consultanta in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate;

• Servicii de administrare personal, raportare revisal, salarizare, auditul activitatii de administrare personal, etc.