RM%202.jpg

  • Consultanta privind incheierea / modificarea / suspendarea / incetarea contractelor individuale de munca;
  • Consultanta privind clauzele specifice cuprinse in contractul de munca;
  • Elaborarea organigramei si a fiselor de post;
  • Consultanta in elaborarea criteriilor de evaluare a performantei angajatilor;
  • Intocmirea Regulamentului Intern sau consultanta la intocmirea acestuia;
  • Consultanta in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate;
  • Servicii de administrare personal, raportare revisal, salarizare, auditul activitatii de administrare personal, etc.