RSVTI.jpg

• Identificarea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;

• Permiterea functionarii echipamentelor/instalatiilor autorizate si inregistrate la ISCIR;

• Efectuarea admiterii functionarii instalatiilor/echipamentelor si a verificarilor tehnice in utilizare la instalatiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile, aceste activitati se realizeaza de catre operatorul RSVTI;

• Solicitarea eliberarii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;

• Luarea masurilor necesare si asigurarea ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;

• Asigurarea ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

• Anuntarea de indata a ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/ instalatiile pe care le au in evidenta si asigurarea opririi acestora din functiune si, daca este posibil, izolarea acestora in vederea cercetarii;

• Solicitarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului asupra opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;

• Solicitarea autorizarii functionarii numai a instalatiilor/echipamentelor care indeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei in vigoare;

• Verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

• Intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;

• Instruirea si examinarea anual, a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

• Asigurarea existentei la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;

• Solicitarea in scris catre detinator/utilizator a opririi din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice in utilizare;

• Propunarea in scris conducerii detinatorului/utilizatorului a planului de verificari tehnice in utilizare aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/ echipamentelor;

• Urmarirea eliminarii neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice in utilizare;

• Verificarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;

• Participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/echipamentele ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

• Prezentarea in termen de max. 120 minute la instalatiile/echipamentele in supraveghere in cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;

• Anuntarea ISCIR in vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, in cel mult 15 zile de la data casarii;

• Anuntarea ISCIR, in termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor care intra in conservare si urmarirea realizarii lucrarilor de conservare.